Seiersten skole

Seiersten skole
En av leilighetene innvendig
En av leilighetene innvendig
Oppdragsgiver:
Eika Eiendom AS
Sted:
Fredrikstad
Størrelse:
Bygningstype:
Omregulering og prosjektering til leiligheter


Seiersten ungdomsskole, tidligere folkeskole for Seiersten krets, ble oppført i 1875, samme år som St. Croix skole. Ved overgang til 9-årig skole i Fredrikstad i 1970 ble det foretatt omfattende arbeider med tilbygg mot øst med ny gymsal, påbygg på teglbygning(oppløft av tak 4.etg.), og ominnredning for å dekke kravene til den nye ungdomsskole i Vestre Fredrikstad. Skolen hadde ca. 400 elever fordelt på 15 klasser. Den opprinnelige skolebygningen(teglbygg) ble oppført etter tegning av arkitekt Thrap-Meyer (1833-1910). Før århundreskiftet var den utvidet med tilbygning i hver ende.

Planområdet ligger ved nordre brohode for planlagt Kråkerøyforbindelse (Rv108) på grensen mellom industriområdene ved Mosseveien, sentrumsområdet langs Trosvikstranda og boligområdet på Holmen.

Det skal samlet på bygg A & B, bygges 54 leiligheter. Senere vil det på utseksjonert tomt bygges nytt bygg på ca. 25 leiligheter. 
Spennende prosjekt som tar for seg bevaring av eldre teglbygning samt modernisering av skolebygning fra 1970.